divendres, 11 de desembre de 2009

Grup GRETEL de la UAB

El Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona compta amb diversos grups de recerca, un d'aquests és Gretel, pioner en la recerca de la Literatura Infantil i Juvenil. Això ha permès que aquest gènere hagi estat elevat a l'alçada d'altres expressions culturals de prestigi científic i que s'imparteixi la seva docència en diverses titulacions universitàries.

El grup Gretel disposa d'un portal propi que agrupa les activitats de docència i recerca relacionades amb la literatura infantil i juvenil que es generen a la universitat. Hi trobem reunida diversa informació sobre cursos, xarxes i grups de investigació, així com multitud de recursos virtuals en benefici del foment de la literatura infantil i juvenil.

Aquest departament ha engegat un Màster en Biblioteca Escoltar i Foment de la Lectura, així com un altre de Llibres i Literatura per a Infats i Joves, aquest darrer, coorganitzat amb el Banco del Libro de Venezuela. Aquests màsters, juntament amb el Postgrau de Mediació Cultural per al Foment de la Lectura que ofereixen la Universitat de Barcelona i la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat, són pioners en propostes de tercer cicle de foment de la lectura i tenen la peculiaritat d'impartir-se en modalitat semipresencial.

És prou simptomàtic que aquestes iniciatives cabdals de foment de la lectura s'imparteixin bàsicament en format digital, la qual cosa ens demostra l'acceptació i el benentès normalitzat de la lectura digital per part dels principals agents implicats.

Retornant al Màster de Llibres i Literatura per a Infants i Joves de la UAB, trobem que neix de la voluntat de crear un referent de qualitat formativa que es projecti a ambdues bandes de l’Atlàntic i que estengui la seva oferta als diferents països iberoamericans a través de la col·laboració amb les institucions públiques i privades de trajectòria en aquest camp. Per això, la capacitació a distància amb una trobada presencial ha estat l’opció més operativa per tal de poder incorporar progressivament la participació dels professionals més reconeguts del sector, facilitant així un horitzó comú de formació dels professionals del foment de la lectura de diferents països.

El grup Gretel fa anys que duu a terme una tasca imprescindible, vetllant i aprofundint en la Literatura Infantil i Juvenil, amb l'objectiu de dignificar-la i normalitzar-la en l'àmbit de la recerca universitària. Caldrà doncs, que els i les mediadors/es de la lectura en fem ús dels recursos i el coneixement que ens aporten.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada