dimarts, 8 de desembre de 2009

Ara toca "canviar el xip"

Darrerament a l’escola parlem sovint de les competències bàsiques. És a dir, allò que hem d’ensenyar als infants per tal de poder enfrontar-se a la vida personal i professional d’una manera satisfactòria. Ens referim a la vida d’avui en dia. La vida del segle XXI, l’era de la informació, l’era digital.
És per això, per afrontar els reptes de la nova societat, que les programacions han de canviar. Però de fet, no cal canviar-les totes, només caldrà variar l’enfocament. Mirar-ho tot des d’una altra òptica.
Veient primer la part positiva, descobrim que se’ns treu una gran càrrega als ensenyants, ja que ara, ja no hem de preocupar-nos a fer aprendre la informació als nens i nenes. La informació, quan els calgui, ja la poden trobar a la xarxa i per tant no cal ensenyar-la. Dit això, sembla que així ens hagi de sobrar temps a l’aula, que potser no sabrem què fer si no cal fer aprendre de memòria quantes potes tenen els insectes, quins rius hi ha a Espanya o quins són els arbres de fulla caduca.
Però ara ve la part més difícil, se’ns afegeix un nou repte. Si bé no cal fer aprendre la informació, si que hem d’ensenyar a gestionar aquesta informació. Ensenyar al nen i a la nena a poder ser crítics amb aquesta informació i saber si ens en podem refiar o no, si allò que ens diu és cert o no... fet que fins ara no ens passava, o no ens passava tant, ja que les enciclopèdies o llibres amb els quals ens ajudàvem per treballar els diferents continguts, tenien un nom i un cognom i per tant un prestigi i una credibilitat.
Déu n’hi do, doncs, la tasca que se’ns proposa. No és gens fàcil i les estratègies que podem fer servir són encara difícils i noves per a nosaltres.
De temps doncs, no ens en sobrarà pas, ja ens podem posar les piles i “canviar el xip”, l’era digital ens espera.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada