dimecres, 23 de febrer de 2011

Informe PISA de lectura digital


Des de l'any 2009 es valora la competència lectora digital dels escolars.

L’informe Pisa analitza les capacitats lectores dels alumnes a la xarxa. S'avalua si poden identificar els resultats rellevants en una recerca a Internet , reconeixer la credibilitat i veracitat de la informació, la disposició d’un menú web,etc..
Em sembla molt interessant que es preocupin de mesurar aquestes competències, però crec que potser comencem la casa per la teulada, ja que fins ara que jo sàpiga, no hi ha cap assignatura que ensenyi als alumnes a fer lectura digital.
Els hi demanen treballs de recerca, i els fan participar en blogs, però sense indicacions prèvies de com valorar les fonts d’informació, en la majoria dels cassos no hi ha cap tipus d“assessorament digital”. De fet crec que els joves no estan acostumats a fer aquest tipus d'anàlisi amb cap font d'informació, premsa, televisió, i es que fomentar l'esperit crític no és un dels objectius del currículum escolar...
Podeu trobar més informació a :
http://www.elpais.com/articulo/educacion/era/digital/llega/Informe/Pisa/elpepusoc/20090209elpepiedu_1/Tes
http://blog.leer.es/pisa-ya-evalua-la-lectura-digital/

1 comentari:

  1. En part crec que tens raó, a vegades es comença la casa per la teulada, en aquest cas però l'incís cal fer-lo amb els que ens dediquem al món de l'educació, perquè encara som aprenents d'aquest camp. En som usuaris a petita escala i tothom no té interés ni intenció d'explorar aquest nou món.
    Per altra banda he de dir que la LOE contempla tots aquests aspectes que cites en el desplegament del currículum, parlem de "competències bàsiques" i de "noves tecnologies".
    També les Biblioteques Escolars en el seu Pla de Lectura han de tenir present 3 eixos: el gust per la lectura, competència lectora i competència informacional. És en aquest últim punt on s'ha de centrar aquest aprenentatge crític de la informació que troben en la seva cerca.
    No sempre és fàcil reconduir aquesta tasca, si un mateix no creu que és important.

    ResponElimina