divendres, 27 de novembre de 2009

PISA avalua la competència lectora digital dels estudiants

Aquest any les escoles participants en el projecte PISA 2009 (Programa Internacional per a l’Avaluació dels Estudiants) examinaran la capacitat de lectura electrònica del seus alumnes. Les escoles participants en aquest projecte a més d’examinar de matemàtiques i de ciències des dels ordinadors, com a novetat aquest any també avaluaran la competència dels alumnes en lectura de textos electrònics.Es tracta de mesurar els recursos necessaris per accedir a nova informació a través de la xarxa i avaluar-la per tal de poder construir nous coneixements a partir de textos electrònics. El director de l’Informe Pisa, Andreas Schleicher ho explica amb més detall a l’article que va publicar El País el dia 09/02/2009, “La era digital llega al Informe Pisa” .
Els alumnes no només llegiran els textos que apareixeran a la pantalla, sinó que hauran de buscar informació en una aplicació electrònica semblant a Internet i que ajudarà a respondre a les preguntes. Hauran de navegar fins a un text, llegir-lo, obtenir la informació necessària per contestar i respondre a través de la pantalla a les preguntes que se’ls planteja. Aquesta prova també avaluarà la capacitat dels alumnes de jutjar si una informació és correcte o no, així com el seu grau de rellevància.
Us convido a llegir el document "Competència lectora: marc conceptual per a l'avaluació PISA 2009" en cas que vulgue aprofundir en el tema, a mi m'ha semblat força interessant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada